we know people in tech, it & engineering

Om oss

Quadruped är det nischade rekryterings-, kompetens- och headhuntingföretaget inom IT, Tech och Engineering. Våra rekryterare har en senior profil med lång bakgrund inom IT/Telecom-industrin. Vi kan branschen – och har nätverken.

Erbjudande

Quadruped vilar på fyra ben. Vår kärnverksamhet är rekrytering av skickliga medarbetare inom IT, Tech och Engineering – som enskilda rekryteringar eller talent acquisition solutions. Vi erbjuder också konsulttjänster och interimsuppdrag.

Relationer

Vi ser våra relationer som långsiktiga, och det är viktigt för oss att både kund och kandidat känner att vårt samarbete är en ömsesidigt god investering. Idag och i framtiden. Vi är djupt medvetna att i varje affär finns det två viktiga kunder: kund och kandidat.

Aktuella rekryteringar

Här kan du se vilka publika rekryteringar vi just nu jobbar med. Men vi har kunder som vill att vi söker kandidater utan annonsering, så tveka inte att skicka in ditt CV eller länka med oss på Linked In som spontanansökning. Du lita på att dialogen med oss stannar oss emellan.