Om oss

Din Tech-karriär, vår Tech-affär

Quadruped är specialister på rekrytering inom Tech och Engineering

Quadruped är det nischade rekryterings- och headhuntingföretaget inom Tech & Engineering. Våra rekryterare har en senior profil med lång bakgrund inom IT, IT-konsult- och Telecomindustrin som rekryterare, konsultchefer, säljare och chefer. Vi kan branschen – och har nätverken. Vi jobbar med det modernaste kompetenssystemet på marknaden, men vi ser rekrytering som ett hantverk – hos oss ansvarar våra rekryterare personligen för hela processen. Med erfarenhet, nätverk och strukturerad metodik gör vi verklig skillnad för våra kunder. Det gör det också möjligt för oss att arbeta med garanterad kvalitet (se vår kvalitetsgaranti). Med vår erfarenhet, kompetens och nätverk når vi de som andra inte finner – med snabbare ROI åt våra kunder och nöjdare kandidater. Läs mer om våra olika tjänster under Erbjudande[PS. Quadruped ”kvaa-dru-peed” betyder ”Fyrfoting”].

Två kunder i varje affär

Vår uppfattning är att kompetenta kandidater på Tech-marknaden föredrar rekryterare som är lika mycket karriärcoacher som headhunters. Attraktiva Tech-kompetenser är eftersökta och svårflirtade, men är självklart också intresserade av nya tjänster/uppdrag där kompetens och utveckling bidrar till deras karriär- och personlighetsutveckling. Men de vill samtala med någon som förstår deras utmaningar – och kan hjälpa dem att göra kloka val. Med vår erfarenhet, kompetens och nätverk når vi de som andra inte finner – vilket medför snabbare ROI åt våra kunder. Vi ser våra relationer som långsiktiga, och det är viktigt för oss att både kund och kandidat känner att vårt samarbete är en ömsesidigt god investering. Idag och i framtiden. 

I nära samarbete med HR

För oss är det mycket viktigt att vi utför våra rekryteringsuppdrag i nära samarbete/dialog med befintlig HR-avdelning/ansvarig. Vi ser våra tjänster som ett komplement till företag/organisationers långsiktigt strukturerade arbete med HR-frågor. Vi är en ”plug in” som tillfälligt eller långsiktigt bidrar till en organisations framgång genom att säkra rätt kompetens/human resources för verksamhetens strategiska utveckling. Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv uppger hela 59 procent av svenska företag att de har svårt att hitta personer med relevant digital kompetens. Samtidigt vet vi att det är anställda som bygger ett företags långsiktiga kapacitet och strukturella värde. Här gör vi skillnad.

Diskretion är en hederssak

Vi vet hur känsligt det kan vara när man söker efter personal eller en ny tjänst, och för oss är diskretion för både det rekryterande företaget och kandidaten en prioritet och självklarhet. Vill du som kund att vi skall sköta hela rekryteringen med diskret headhunting, utan annonsering, gör vi självklart det. Men vill du istället att rekryteringen skall synas ordentligt, har vi kapacitet att hjälpa dig med proaktiv annonsering och kreativ employer branding. Som kandidat kan du alltid lita på att dialogen med oss stannar oss emellan, om du inte meddelat annat.

Kultur & Värderingar

Quadruped AB är ett företag byggt på en kultur och värderingar där vi bejakar kreativitet, kvalitet och kunskap. Vi tror att den som vill bli framgångsrik i framtiden inte får fastna i sina egna, eller andras fördomar. Med tolerans och respekt ser vi därför människors inre kompetens och kapacitet, inte yttre attribut som ledstjärna i våra processer. Det är viktigt för oss att vi samarbetar med kunder som också står för värderingar och människosyn som kan vara vår egen. Den goda känslan av att göra ett gott jobb för våra kunder och kandidater är vår viktigaste drivkraft.