Erbjudande

Fyra ben i Tech & Engineering

Quadruped är ett rekryterings- och headhuntingföretag nischat inom Tech & Engineering. Verksamheten vilar på fyra ben: Vår kärnverksamhet är headhunting av skickliga kompetenser inom Tech & Engineering, men vi erbjuder också Rekryteringsförstudier, Second Opinions, Chefsrekrytering, Chefscoaching, Internationell rekrytering och tillsättning av Interimstjänster inom området. Rekrytering och headhunting erbjuder vi som enskilda uppdrag, eller som längre åtagande med inhyrd Talent Acquisition (insourcing/outsourcing). Med branscherfarna rekryterare, en unik och strukturerad metodik, stort nätverk och djup branschkunskap gör vi verklig skillnad när det gäller att hitta rätt kompetens inom Tech & Engineering. Kontakta oss för en kreativ dialog för att finna en lösning som passar just er [PS. Quadruped ”kvaa-dru-peed” betyder just ”Fyrfoting”].

Rekrytering och Headhunting

Rekrytering och headhunting av rätt personal till IT-, Tech och Engineering är vår specialitet. Tillsammans har vårt seniora team rekryterat hundratals personer under åren, och den erfarenheten, kompetensen och metodiken använder vi nu för att säkerställa att våra kunder får rätt personal till rätt uppgift. Svårt att rekrytera på IT-marknaden? Ja, det råder underskott på många attraktiva profiler på en het marknad, men vårt koncept ger oss unika fördelar när vi hittar rätt kompetens till er. I specialiserad och högkompetent värld krävs kunskap och erfarenhet för att nå önskvärt resultat. Vi gott om goda exempel på hur snabb ROI kunderna får för sin investering i verklig kvalitativ rekrytering. Vi har nätverken och branschkunnandet att göra verklig skillnad för din organisation. Kontakta oss så berättar vi mer.

Chefsrekrytering och Chefscoaching

Våra rekryterare har en senior profil och har i många år själva jobbat på ledande poster i IT-branschen, IT-Konsultbranschen och Telecombranschen. Detta ger oss unikt goda insikter vad som krävs för att bli en framgångsrik chef och ledare i specialiserad och högkompetent värld. Vilka erfarenheter, kompetenser och drivkrafter behövs i just din organisation? När vi inleder en rekryteringsprocess är vi noga med att sätta oss in djupt i dina förutsättningar, kultur och mål för att hitta den perfekta kandidaten. Vi har nätverken och branschkunnandet att göra verklig skillnad för din organisation. Behöver dina chefer hjälp och stöd med sitt ledarskap? Vi har varit där själva och förstår vilka utmaningar man möter. Med vårt coachingprogram skapar vi insikt och energi. Kontakta oss så berättar vi mer.

Headhunting Tech & Engineering

Teknikutvecklingen och digitaliseringen går allt snabbare i samhället. Kraven på att organisationen har rätt kompetens för att vara med i utvecklingen ökar ständigt. Samtidigt har vi ett underskott i Sverige på många attraktiva kompetensprofiler. Detta gör att traditionell annonsrekrytering inte längre fungerar i dessa grupper, utan här måste man jobba med strukturerad search och uppsökande headhunting för att attrahera rätt kandidat till den roll man vill tillsätta. På Quadruped har vi djup kunskap om hur man skall arbeta för att nå och attrahera kvalificerade och högt efterfrågade kompetensprofiler på ett effektivt sätt (i hela Sverige eller internationellt). Vi har framgångsrikt rekryterat roller som Utvecklare för inbäddade system och hårdvara, Elektronikutveckling, Mekanikkonstruktion, Beräkning (FEM), Systemingenjörer, Systemarkitekter, ILS, Cyber Security, Teknisk dokumentation, Projektledning, Teknisk Projektledning, Teknisk presale, Business Intelligence (arkitekter och engineers), Testutvecklare etc. Denna erfarenhet ger oss en unik kunskap och nätverk som gör verklig skillnad för våra kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Interim, Second Opinion och Rekryteringförstudie

Vi erbjuder interimuppdrag, där vi förmedlar chefer och specialister till våra kunder för tids- eller projektbegränsade uppdrag. Vår egen operativa erfarenhet ger oss insikt och förståelse för dina utmaningar. Med ett brett nätverk och searchkapacitet letar vi snabbt upp lämplig profil för att din organisation skall få den kompetens- och personprofil du behöver. Behöver du professionell hjälp för att säkerställa att du verkligen anställer rätt person? Då kan vi på Quadruped hjälpa dig med en sekundär bedömning, s.k. Second Opinion. Vi kartlägger, intervjuar och bedömer. I vår rapport får du feedback och vi agerar bollplank. Vill du ha hjälp med att skapa en översikt av befintlig organisationskompetens, organisationsstruktur eller tekniska förutsättningar inför en kommande rekrytering? Då kan vi  bistå dig med en strukturerad förstudie där vi tillsammans går igenom förutsättningarna, kartlägger behov och skapar kravspecifikationer. Med egen lång erfarenhet som ledare inom Tech & Engineering har vi en unik erfarenhet som vi kan använda som ditt bollplank och stöd. Kontakta oss så berättar vi mer.  

Quadsearch© - Vår strukturerade metodik

Vår uppfattning är att framgångsrik rekrytering bygger på en kvalificerad kravspecifikation, strukturerande processer, goda nätverk och avancerade search- och kontaktmetoder. På Quadruped har vi därför utvecklat vår egen metod Quadsearch©

1.

Samarbetet inleds alltid med att vi tillsammans med kunden (rekryterande chef och HR) fastställer vår detaljerade uppdragsspecifikation för noga dokumentera processen, kravspecifikation, HR-strategi, tidsplan och ev. annonsunderlag. På det sättet skapar vi bästa möjliga underlag för en kvalitativ rekrytering med hög precision.

2.

Därefter upprättar vi annonser i de kanaler som vi kommit överens om. Självklart kan vi även stödja kunden i utformning eller publicering i egna eller köpta kanaler, om önskemål finns.

3.

Internt på Quadruped påbörjar vi därefter alltid varje nytt uppdrag med en workshop där hela vårt team bidrar för att se vilka personer som vi har i vårt nätverk och hur vi bäst kan definiera sökparametrarna. Till vår hjälp har vi marknadens mest avancerade kompetensdatabas, som också arbetar med AI-driven search.

4.

Därefter får vi fram en kandidatpipe som vi evaluerar och diskret kontaktar efter de prioriteringar som vi kommit överens om med kunden. I detta arbete är det av yttersta vikt att även kandidaten känner att den tilltänkta tjänsten passar individens kompetens och utvecklingsplaner. På det sättet säkerställer vi två (2) långsiktigt nöjda kunder (kund & kandidat) i varje affär.

5.

Efter att vi säkerställt att kandidaten har rätt profil (formell kompetens, erfarenhet, engagemang och personliga egenskaper) presenterar vi kandidater för uppdragsgivaren. Under processen ger vi också kunden kontinuerlig insyn till vår pipe för att löpande fintrimma våra sökparametrar.

6.

Därefter vidtar intervjuer. Vi inleder gärna med ett kort digitalt ”meet & greet” mellan kandidat och kund för att effektivt säkerställa att det är två ömsesidiga parter som möts och säkerställer kvalitet, tidsplan och ömsesidigt engagemang. Vi medverkar också gärna vid kundens initiala interaktion med kandidaten, ibland kan det vara skönt att ha någon extern i rummet, för att alla parter verkligen ska få ut maximalt av tiden/mötet. Vi är med er hela vägen, med samma rekryterare. Självklart bistår vi också med referenstagning, samt stödjer både kund och kandidat vid formulering av ett kandidaterbjudande.

7.

Några månader efter att kandidaten påbörjat sin tjänst genomför också rekryteraren en uppföljning gentemot uppdragsgivaren och den nyanställde. Där stämmer vi av om de ömsesidiga förväntningarna uppfyllts, samt om något behöver klargöras. Denna uppföljning är också en viktig del av vår kvalitetsgaranti (se nedan).

Kvalitetsgaranti

För oss är det viktigt att alltid hålla en hög kvalitet i våra rekryteringar, detta förutsätter metodiska processer och detaljerade kravspecifikationer. Bara då kan vi verkligen rekrytera kandidater som med personlighet, kompetens och förmåga motsvarar våra kunders förväntningar – och tillse att kandidaterna får rätt arbetsgivare för sin vidare utveckling och karriär. Detta är kärnan i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Vi är så trygga i vår ambition så att vi också erbjuder en omfattande kvalitetsgaranti, inklusive rätt till ny kandidat om rekryteringen inte möter förväntningarna enligt kravspecifikation. Kontakta oss så berättar vi mer hur vår garanti fungerar.