Erbjudande

Fyra ben

Quadruped vilar på fyra ben. Vår kärnverksamhet är rekrytering av skickliga medarbetare inom IT, Tech och Engineering. Det gör vi som enskilda uppdrag, eller som större åtagande med rekryterare hos kund/Talent acquisition (insourcing/outsourcing). Vi erbjuder också konsulttjänster med underkonsulter och interimsuppdrag, där kunden vill komplettera sin rekrytering med kortare uppdrag eller prova-på-anställning. Kontakta oss för en kreativ dialog för att finna en lösning som passar just er.

Rekrytering & Headhunting

Rekrytering och headhunting av rätt personal till IT-, Tech och Engineering är vår specialitet. Tillsammans har vårt seniora team rekryterat hundratals personer under åren, och den erfarenheten, kompetensen och metodiken använder vi nu för att säkerställa att våra kunder får rätt personal till rätt uppgift. Svårt att rekrytera på IT-marknaden? Ja, det råder underskott på många attraktiva profiler på en het marknad, men vårt koncept ger oss fördelar i konkurrensen, och även den uppmärksamhet hos kandidaterna en rekryterare behöver för att få deras intresse. Dyrt att rekrytera? Ja, vi vill naturligtvis också ha avkastning på vårt arbete, men å andra sidan har vi gott om goda exempel på hur snabb ROI kunderna får för sin investering i kvalitativ rekrytering. Kontakta oss så berättar vi mer.

Rekrytering som åtagande/Talent Acqusition solutions

En del av våra kunder har större rekryteringsbehov eller vill arbeta mer långsiktigt strukturerat med rekrytering/Talent Aquisition-lösning. Därför erbjuder vi fördjupade samarbeten där vi tar ett större ansvar för kundernas samlade behov med vår tjänst Rekryterare som åtagande, där en av våra skickliga rekryterare arbetar med in-/outsourcing på hel- eller deltid med kundens rekryteringsbehov. Fördelarna är många; vi kan jobba med en mer övergripande integrerad helhetslösning och långsiktigt bygga en unik kandidatpipe för den enskilda kunden. Vi kan också erbjuda rekrytering on demand där kunden prenumererar på rekryteringstjänster och avropar när behov uppstår. Inom denna typ av fördjupade kundrelationer har vi goda erfarenheter på överraskande snabb ROI för våra kunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Konsult

Ibland vill man inte rekrytera, utan istället ha en kortare/snabbare lösning. Orsakerna kan självklart vara många: kortare uppdrag, prova-på-anställning (hyrköp) eller flexibilitet. Med vårt stora nätverk inom IT, Tech, Engineering har vi kontakt med många duktiga konsulter som frilansar i gig-ekonomin. Därför kan vi bistå våra kunder med förmedling av ett brett perspektiv kompetenta underkonsulter. Vi gör konsultförmedling både som enstaka uppdrag, men också som mäklare med fasta kundavropsavtal. Kontakta oss så berättar vi mer.

Interim

Vi erbjuder interimuppdrag, där vi förmedlar chefer och specialister till våra kunder för tids- eller projektbegränsade uppdrag. Vår egen omfattande operativa erfarenhet ger oss insikt och förståelse för dina utmaningar. Med ett brett nätverk och searchkapacitet letar vi snabbt upp lämplig profil för att din organisation skall få den kompetens och personprofil den behöver. Kontakta oss så berättar vi mer.

Quadsearch© - Vår strukturerade metodik

Vår uppfattning är att framgångsrik rekrytering bygger på strukturerande processer, goda nätverk och avancerade searchsystem. På Quadruped har vi därför utvecklat vår egen metod Quadsearch©

1.

Samarbetet inleds alltid med att vi tillsammans med kunden (rekryterande chef och HR) fastställer vår detaljerade uppdragsspecifikation för noga dokumentera processen, kravspecifikation, HR-strategi, tidsplan och ev. annonsunderlag. På det sättet skapar vi bästa möjliga underlag för en kvalitativ rekrytering med hög precision.

2.

Därefter upprättar vi annonser i de kanaler som vi kommit överens om. Självklart kan vi även stödja kunden i utformning eller publicering i egna eller köpta kanaler, om önskemål finns.

3.

Internt på Quadruped påbörjar vi därefter alltid varje nytt uppdrag med en workshop där hela vårt team bidrar för att se vilka personer som vi har i vårt nätverk och hur vi bäst kan definiera sökparametrarna. Till vår hjälp har vi marknadens mest avancerade söksystem, som också arbetar med AI-driven utvärdering/search.

4.

Därefter får vi fram en kandidatpipe som vi evaluerar och diskret kontaktar efter de prioriteringar som vi kommit överens om med kunden. I detta arbete är det av yttersta vikt att även kandidaten känner att den tilltänkta tjänsten passar individens kompetens och utvecklingsplaner. På det sättet säkerställer vi två (2) långsiktigt nöjda kunder (kund & kandidat) i varje affär.

5.

Efter att vi säkerställt att kandidaten har rätt profil (formell kompetens, erfarenhet, engagemang och personliga egenskaper) presenterar vi kandidater för uppdragsgivaren. Under processen kan vi också vid behov ge kunden delaccess till vårt system för att ytterligare fintrimma våra sökparametrar.

6.

Därefter vidtar intervjuer, ev. tester och referenstagning för att säkerställa kvalitet, tidsplan och ömsesidigt engagemang. Önskar kunden kan vi självständigt genomföra hela eller delar av denna process, eller så kan vi medverka vid kundens interaktion med kandidaten. Ibland kan det vara skönt att ha någon extern i rummet, för att alla parter verkligen ska få ut maximalt av
tiden/mötet. Vi är med er hela vägen, med samma rekryterare. Självklart bistår vi också både kund och kandidat vid formulering av ett kandidaterbjudande, om så önskas.

7.

Två månader efter att kandidaten påbörjat sin tjänst genomför också rekryteraren en uppföljning gentemot uppdragsgivaren och den nyanställde. Där stämmer vi av om de ömsesidiga förväntningarna uppfyllts, samt om något behöver klargöras. Denna uppföljning är också en viktig del av vår kvalitetsgaranti (se nedan).

Kvalitetsgaranti

För oss är det viktigt att alltid hålla en hög kvalitet i våra rekryteringar, detta förutsätter metodiska processer och detaljerade uppdragsspecifikationer. Bara då kan vi verkligen rekrytera kandidater som med personlighet, kompetens och förmåga motsvarar våra kunders förväntningar – och tillse att kandidaterna får rätt arbetsgivare för sin vidare utveckling och karriär. Detta är kärnan i vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Vi är så trygga i vår ambition så att vi också erbjuder en omfattande kvalitetsgaranti, inklusive rätt till ny kandidat om rekryteringen inte möter förväntningarna. Kontakta oss så berättar vi mer hur vår garanti fungerar.

Vi använder oss av cookies på denna webbplats, när du surfar vidare så godkänner du användandet av cookies.
Klicka här om du vill veta mer hur vi jobbar med cookies och dina personuppgifter.