Nyheter

Sex (6) konkreta tips om konsten att rekrytera i IT-branschen

Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv uppger hela 59 procent av svenska företag att de har mycket svårt att hitta personer med relevant digital kompetens. Samtidigt vet vi att det är anställda som bygger ett företags långsiktiga kapacitet och strukturella värde.

Konsult eller rekrytering?

Vi på Quadruped Rekrytering vet hur viktigt det är att bygga ett proffsigt IT-team för framgångsrika bolag. Nu – och ännu mer i framtiden. Ny spännande teknik står för dörren och alla företag och offentliga verksamheter satsar kontinuerligt mer på sin digitala transformation. Viktigt är då att skapa en kärna av egna anställda, och komma ihåg att det inte går att bygga en världsklassverksamhet utan IT-medarbetare – av världsklass. Samtidigt är attraktiva IT-kompetenser både efterfrågade och svårflirtade på en het marknad. Att anlita konsulter är i många fall den snabba lösningen som många väljer. Men de flesta företagsledningar är väl medvetna om att det är de anställda som bygger ett företags långsiktiga kapacitet och värde.

Att rekrytera IT-personal till sitt team kan både vara tidskrävande och kostsamt, och att göra en felrekrytering är dyrt. Därför är det viktigt att lägga fokus och tid på sin rekrytering, samt att tidigt ha en klar bild över vilken kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper man söker – nu och för framtiden. En framgångsrik rekrytering innebär en gedigen process som innehåller flera steg, för att säkerställa långsiktighet där både företag och kandidat upplever att man hittat rätt. 

Den rekryterande chefen (gärna tillsammans med kollegorna!) bör först utröna vilken typ av person som behövs. Ta gärna hjälp av extern kompetens i form av specialiserade rekryterare för att komplettera det interna resonemanget. Tänk även på gruppens totala sammansättning, en heterogen grupp presterar/fungerar alltid långsiktigt bättre än en homogen grupp.

 Att göra HR, CFO, CIO och VD glada

Det finns många duktiga konsulter där ute hos kunderna och IT-konsultmarknaden omsätter svindlande 55 miljarder per år. Konsultbolagen fortsätter att växa men också andelen med konsultmäklare och enmans/fåmansbolag. Många konsulter gör ovärderliga insatser för sina kunder, men kan också bli sittande på långa uppdrag. Det innebär också att kostnaderna ökar, och många företag bygger därmed inte den egna kompetenskärna som skapar ett bolags strukturella värde/know-how.

Vi på Quadruped noterar att kostnaden för rekrytering av fast anställda har en snabb återbetalning (ROI). Ett stort bolag som anlitade oss konstaterade att den totala rekryteringskostnaden återbetalade sig på snabba 1,6 månad (jämfört med att använda konsult, inkl. total kostnad för extern rekrytering). Det innebar för kunden en årlig besparing av miljonbelopp, och därtill utveckling av bolagets värde. Sådant gillar både HR, CFO, CIO och VD. 

Sex (6) konkreta tips för framgångsrik IT-rekrytering:

1.      Börja rekrytera i tid! Var förutseende och planera resursåtgång och kompetensbehovet efter verksamhetens mål – inte bara akut, utan även de kommande åren.

2.      Vid ersättningsrekryteringar är det viktigt att få in efterträdare så snabbt att denna kan gå parallellt med personen som kommer att sluta. Ett glapp innebär tappad fart och kompetens.

3.      Tänk på att en god marknadsföring/försäljning också är en del av rekryteringen. Effektiv Storytelling når också ut till kandidaterna (inte bara kunderna), och vem vill inte jobba på ett dynamiskt och spännande bolag? 

4.      Tänk på att en rekrytering i regel tar längre tid än vad man hoppas. Själva processen (med alla steg) kan ta tid, och den nya medarbetaren kan dessutom ha lång uppsägningstid.

5.      Det är även av största vikt att kravspecifikationen är realistisk, att det faktiskt finns en person som har de erfarenheter och egenskaper som efterfrågas. Prioritera på dina önskemål. Konkurrensen om kandidaterna ökar, vilket gör det ännu mer utmanande att hitta rätt person.

6.      Höga lönekrav (och dyr rekryterare)? Externa kostnader och höga löner är alltid en känslig fråga. Men vi på Quadruped Rekrytering har flera goda exempel på hur en kvalitativ rekrytering ger en oväntat snabb ROI.

Kandidaten måste se rekryteraren lika mycket som karriärcoach (för att lyssna)

Vi på Quadruped är specialiserade på rekrytering inom IT och teknik. Vi kommer från branschen och har mer än 20 år erfarenhet som chefer från IT-industrin. Efter karriärer inom olika IT-företag, erbjuder vi nu den unika erfarenhet, kompetens och nätverk som vi byggt upp. Vi vet, ibland alltför väl, att attraktiva IT-kompetenser är eftersökta och svårflirtade. Men vi vet också att kandidater vill prata med sina jämlikar.

En viktig framgångsparameter är alltså att kandidater ser rekryteraren lika mycket som karriärcoach som headhunter. På det sättet kan vi skapa en djupare dialog där vi tillsammans hjälper attraktiva kandidater att långsiktigt utveckla rätt kompetens, och att göra kloka karriärsval. Vi är också väl medvetna om att vi i varje affär har vi två kunder – både kandidat och företag – som båda skall vara långsiktigt och ömsesidigt nöjda.

Att rekrytera rätt IT-kompetenser är svårt. Men nödvändigt. Och överraskande lönsamt.

Dela Nyheten

Liknande nyheter

Vad är ILS?

ILS-ingenjör – Hett område för ett samhälle i omställning: Som en konsekvens av klimatomställningen, energiomställningen,

Läs mer »