Nyheter

Vad är ILS?

ILS-ingenjör – Hett område för ett samhälle i omställning:

Som en konsekvens av klimatomställningen, energiomställningen, C19-pandemin och kriget i Ukraina förändras samhället. Allt fler företag och myndigheter inser hur viktigt det är med metodik, system och logistik för att säkra verksamhetens strukturella tillgänglighet och tillförlitlighet. Det är här ILS-ingenjören kommer in som nyckelspelare.

Vi tog en pratstund med Johan Tofte, Department Manager Systems Engineering & Electrification på Etteplan, för att lära oss mer om området:

Johan berättar: ILS står för integrerat logistikstöd, eller Integrated Logistics Support, och är en process som främst har använts inom försvarssektorn. I korthet går den ut på att underhåll och drift tas i beaktande längs med systemets hela livscykel. Syftet är att skapa system som håller länge och kräver minimalt underhåll och som vid behov är enkla att underhålla, vilket också minskar kostnaderna över hela livscykeln.

Traditionellt har försvarssektorn, flygbranschen, järnväg och energi haft långsiktigt fokus på verksamhet med inbyggd underhållsplanering och systemsäkerhet. Många andra har litat på ”just-in-time” och att lösa problem akut när de uppstår. Men allt fler inser att detta inte räcker och att det finns stora möjligheter till att kunna öka driftsäkerheten samtidigt som man gör betydande kostnadsbesparing.

ILS-ingenjören har en nyckelroll för att säkerställa att det finns rätt förutsättningar för effektiv drift och underhåll av materiel och system. Det kan handla om allt från olika analyser till att upprätta underhållsplaner och att kravställa utformning. Därför är det viktigt att ha ett långsiktigt systemperspektiv hela vägen från konceptfas till avveckling. Inom området finns en mängd akronymer och förkortningar, exempelvis R&M, FMECA, LORA, LSA och LCC, och om man vet vad dessa står för är chansen stor att vi på Etteplan söker just dig, avslutar Johan med ett glatt leende.

Vi tackar Johan för klargöranden kring den spännande ILS-verksamheten och dess komponenter. Samhället gör nu stora satsningar inom försvarsindustrin, försvaret, energisektorn, gruvor, stålverk, infrastruktur och tåg. I samband med detta bedömer vi på Quadruped att behovet av ILS-ingenjörer löpande kommer att öka, och vi ser därför ett eskalerande behov av ILS-kompetens, samt en spännande utveckling inom området, både gällande metodik och avancerad teknik (tex integrerade aktiva sensorer, IoT och system för reatidsövervakning/prognostisering).

Quadruped söker därför nu fler kandidater för spännande uppdrag åt kund inom ILS, och har du kompetens och/eller intresse inom området är du mer än välkommen att höra av dig till oss www.quadruped.se

Johan Tofte – leder bland annat Etteplans grupp med ILS-ingenjörer. Han har varit på Etteplan sedan 2015 som seniorkonsult och sedermera avdelningschef. Tidigare på Saab, Försvaret och FOI. Han är Civilingenjör från Linköpings Universitet.

Till sist: Några bra ILS-begrepp att lägga på minnet:

  • RAMS: Pålitlighet, tillgänglighet och underhållbarhet
  • FMECA: Analys av felmodeller, effekter och kriticitet (görs under konstruktion)
  • FMEA: Analys av felmodeller och effekter (efter konstruktion för att fastställa underhåll)
  • RCM: Underhåll med fokus på tillförlitlighet
  • LORA: Analys av reparationsnivå
  • V&V: Verifiering och validering
  • LCCA: Analys av livscykelkostnader
  • LCC: Livscykelkostnadskalkylering (Life Cycle Cost)

Dela Nyheten

Liknande nyheter