januari 2020

Månad: januari 2020

Sex (6) konkreta tips om konsten att rekrytera i IT-branschen

Sex (6) konkreta tips om konsten att rekrytera i IT-branschen

Enligt en undersökning av Svenskt Näringsliv uppger hela 59 procent av svenska företag att de har mycket svårt att hitta personer med relevant digital kompetens. Samtidigt vet vi att det är anställda som bygger ett företags långsiktiga kapacitet och strukturella värde. Konsult eller rekrytering? Vi på Quadruped Rekrytering vet hur viktigt det är att bygga […]

Fyra (4) enkla frågor innan du anställer i IT-branschen

Fyra (4) enkla frågor innan du anställer i IT-branschen

Rekrytering är en av de viktigaste uppgifterna för en framåtlutad CIO/IT-chef. Men att rekrytera rätt är inte alltid så lätt. Det finns undersökningar som pekar på att endast 45 procent av de större bolagens rekryteringar blir mycket lyckade, alltså är det upp till 55 procent som inte blir riktigt som man önskat. Vi hjälper dig […]