Nyheter

Konsult, eller inte?

Konsult, eller inte?

Många funderar på att testa livet som konsult inom Tech & Engineering, men är det en roll i karriären som passar dig? Quadruped är specialister på rekrytering inom Tech & Engineering, och rekryterar kompetenta kandidater till både konsultbolag och traditionell anställning. Vår VD och grundare Carina Rönnby har jobbat i IT-branschen sedan 90-talet, och varit på både produkt-, mjukvaru- och konsultbolag. Hon har därmed djup insikt i vad de olika rollerna innebär, med både för- och nackdelar. I sin roll som rekryterare/headhunter för hon ofta dialoger med kandidater som vill ha ett bollplank i tankarna för sin vidare karriär. Från dessa dialoger har vi har vi på Quadruped tagit fram en lista om livet som konsult. Här nedan kommer 10 tankar vi ofta har i dialoger med kandidater som funderar på livet som konsult.

Tio (10) tankar vi rekommenderar att du funderar på innan du blir konsult + innan du väljer konsultbolag:

1. Först: Vad gör en konsult inom Tech och Engineering?

  • Förstärker med kompetens/specialister som kunden saknar
  • Förstärker med kompetens/specialister som kunden har, men tillfälligt behöver utöka ”kapa toppar”
  • Ansvarar för ett tillfälligt avgränsat uppdrag eller område
  • Levererar ett helhetsåtagande/funktion
  • Projekt/Inhouseprojekt/Löpande projektsupport

2. Flexibelt, och föränderligt, arbetsliv

Som konsult får du ett flexibelt arbetsliv med snabb kompetenstillväxt – Men du måste också vara redo att byta uppdrag/arbetsmiljö med jämna mellanrum.

3. Specialiserat team med attraktiva konsult-CV

Som konsult ingår du i ett spännande specialiserat kompetensteam där du och dina kollegor kan dela er kunskap – Men du måste också ta ett personligt ansvar för att aktivt bevaka och förkovras inom ditt kompetensområde, samt aktivt och medvetet bygga ett attraktivt konsult-CV. Som konsult skall du också vara beredd på att medverka på intervju/CV-granskning inför nytt uppdrag.

4. Aktivt bidra till affärs- och uppdragsutveckling

Som konsult får du gärna bidra till löpande affärs- och uppdragsutveckling hos ditt konsultbolag – Det är bra för din konsultkarriär om du kommer med tips och idéer till nyförsäljning/affärsutveckling (för både dig och dina kollegor) till din konsultchef/kundansvarig på ditt konsultbolag.

5. Arbetsledning och feedback

Som konsult är det (oftast) inte din arbetsgivare som arbetsleder dig – det är kunden som definierar och validerar din tilldelade uppgift. Du måste alltid vara medveten om att du har ”två chefer”, och bägge bör vara nöjda i sin feedback.

6. Rapporterad tid är fakturerad tid

Som konsult är ”rapporterad tid” också ”fakturerad tid” – Din beläggningsnivå och debiteringskapacitet avgör i slutändan alltid konsultbolagets produktivitet och lönsamhet. Att noga, i god tid, och detaljerat rapportera sina arbetade timmar är viktigt i konsultvärlden.

7. Mellan två uppdrag a.k.a ”På Bänken”

Som konsult får man räkna med att det kan svänga i teknikutvecklingen eller konjunkturpåverkan. Alla konsulter kan komma att hamna mellan två uppdrag (eller ”på bänken” som många säger) och då gäller det att inte ”hänga läpp” eller ta det personligt, utan att positivt och aktivt bistå bolaget så att du snabbt kommer ut i uppdrag igen. Man kan också engagera sig i interna projekt och utbildning.

8. Hur mycket overhead har du till ditt förfogande?

Som konsult kommer din närmaste chef vara en konsultchef (eller motsvarande titel) – Ibland är det en person som på heltid ansvarar för din utveckling/trivsel, och ibland en person som också tillika sitter i uppdrag. Ibland ansvarar samma person för kunddialoger och försäljning, och ibland är det en separat säljare. Vilken organisation tror du bäst passar dig?

9. Eget företag?

En del som vill bli konsulter vill i stället ”köra eget”, och skaffar sina uppdrag på egen hand, eller väljer att ansluta sig till ett konsultnätverk/konsultmäklare/konsultbolag som underkonsult. Förvisso kanske ”färre mellanhänder”, men då gäller det att lägga undan (både tid och pengar) för semester, utbildning, skatt, försäkringar, försäljning, avgifter, pension och sämre tider. Och hur säkerställer du kompetensutveckling/social samvaro/nätverkande?

10. Vilket bolag skall jag då jobba på?

Vilket konsultbolag passar dig? – kunder, kultur, uppdrag, social samvaro, kompetensutveckling, ledning, miljö och ersättningsmodeller skiljer väldigt mycket. Vill du ha hög grad av provisionslön eller tryggare lönemodell med kollektivavtal? Vill du ha flera parallella uppdrag, eller koncentrera dig på ett i taget? Vill du att resurser läggs på social samvaro eller prioriterar du kompetensutveckling? Viktigt att du förstår och delar konsultbolagets hela affärsidé, kultur, struktur och vision.

Till sist

Ja, där har du några tankar och frågor vi på Quadruped bollar med kandidater i sina karriärbeslut. Vill du också ha en dialog kring detta är du alltid välkommen att kontakta Carina eller någon av oss andra, så skall vi göra vårt bästa med att bistå dig med ditt beslut. På Quadruped har vi mer än 30 års erfarenhet att diskutera dessa frågor – för oss är det självklart att en rekrytering är långsiktig och alltid har två (2) vinnare – både rekryterande bolag och kandidat.

Dela Nyheten

Liknande nyheter

Vad är ILS?

ILS-ingenjör – Hett område för ett samhälle i omställning: Som en konsekvens av klimatomställningen, energiomställningen,

Läs mer »